WordPress Quick Tip – wyświetlamy grafikę artykułu na liście w panelu administracyjnym

Krzysztof Furtak Wordpress Quick Tips Leave a Comment

Jeśli dodajesz do swoich artykułów grafiki zwane „Ikonami wpisów” (Featured Thumbnail), poniższy kod pozwoli Ci wyświetlić je także na liście artykułów w panelu administracyjnym. Jest to bardzo pomocne przy uzupełnianiu starszych treści. Zabezpiecza także przed sytuacją, w której najzwyczajniej w świecie zapomnimy taką grafikę ustawić.

[php]
add_filter(‚manage_posts_columns’, ‚posts_columns’, 5);
add_action(‚manage_posts_custom_column’, ‚posts_custom_columns’, 5, 2);
function posts_columns($defaults){
$defaults[‚riv_post_thumbs’] = __(‚Thumbs’);
return $defaults;
}
function posts_custom_columns($column_name, $id){
if($column_name === ‚riv_post_thumbs’){
echo the_post_thumbnail( ‚featured-thumbnail’ );
}
}
[/php]

[rule_top]