WordPress Quick Tip – wyświetlamy artykuły według kategorii

Krzysztof Furtak Wordpress Quick Tips Leave a Comment

Poniższy kod umieszczamy w pliku category.php. Wyświetla on nazwę kategorii, a następnie listę artykułów posegregowanych według podkategorii.

[php]
<?php
foreach((get_the_category()) as $category){
$postcat= $category->cat_ID;
$catname =$category->cat_name;
}
?>
<h2><?php echo $catname; ?></h2>
<?php $categories = get_categories("child_of=$postcat");
foreach ($categories as $cat){ ?>
<?php query_posts("cat=$cat->cat_ID&posts_per_page=-1"); ?>
<h3><?php single_cat_title(); ?></h3>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<ul>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Link do <?php the_title_attribute(); ?>">
<?php the_title(); ?></a>
</li>
</ul>
<?php endwhile; ?>
<?php } ?>
<?php } ?>
[/php]

Przykład:
KATEGORIA 1
Artykuł 4 – Podkategoria 1
Artykuł 2 – Podkategoria 1
Artykuł 3 – Podkategoria 2
Artykuł 1 – Podkategoria 2

[divider_top]