WordPress Quick Tip – sumujemy ilość artykułów w wybranych kategoriach

Krzysztof Furtak Wordpress Quick Tips Leave a Comment

Znajdziesz tutaj gotowy kod, dzięki któremu możesz wyswietlić ogólną ilość opublikowanych artykułów. Lub ilość opublikowanych artykułów z wybranych kategorii. Kod możesz wstawić w dowolne miejsce na stronie.

[php]
<?php
// Wszystkie artykuły
$total = wp_count_posts()->publish;
echo ‚Ilość wszystkich artykułów: ‚ . $total;

// Artykuły z wybranych kategorii
$categories = get_categories(‚exclude=1,2,3’);
foreach($categories as $category) {
$total += $category->count;
}
echo ‚Ilość artykułów: ‚ . $total;
?>
[/php]

We fragmencie kodu, który jest odpowiedzialny za zliczenie ilości opublikowanych artykułów w wybranych kategoriach, ważną rolę pełni linia 7. Jako parametr funkcji get_categories() podajemy ‚exclude=1,2,3’, gdzie 1,2,3 – to ID wybranych przez nas kategorii.