WordPress Quick Tip – shortcode licznik komentarzy

Krzysztof Furtak Wordpress Quick Tips Leave a Comment

Poniższy kod pozwoli Ci wyświetlić liczbę z ilością komentarzy do dowolnego wpisu na Twojej stronie www. Kod wystarczy umieścić w pliku functions.php

[php]
<?php
function comments_shortcode($atts) {
extract( shortcode_atts( array(
‚id’ => ”
), $atts ) );

$num = 0;
$post_id = $id;
$queried_post = get_post($post_id);
$cc = $queried_post->comment_count;
if( $cc == $num || $cc > 1 ) : $cc = $cc.’ Comments’;
else : $cc = $cc.’ Comment’;
endif;
$permalink = get_permalink($post_id);

return ‚<a href="’. $permalink . ‚">’ . $cc . ‚</a>’;
}
add_shortcode(‚comments’, ‚comments_shortcode’);
?>
[/php]

Oto przykładowy tag, który umieszczamy na stronie. Jako parametr podajemy ID artykułu / wpisu, z którego mają być policzone komentarze.

[php]
[comments id="1"]
[/php]

Czy wiesz, że możesz umieścić tag shortcode w dowolnym miejscu swojej templatki? Jeśli nie to zapraszam do lektury „Uruchamiamy shortcode w templatce„.

[divider_top]