WordPress Quick Tip – Edytor WYSIWYG – zmiana szerokości podglądu na pełnym ekranie oraz dodanie stylów templatki

Krzysztof Furtak Wordpress Quick Tips Leave a Comment

Jeśli często używasz trybu pełnoekranowego podczas pisania artykułów lub Twój klient chce z takiej opcji korzystać, irytujący może być fakt, że po paru godzinach pracy nad treścią artykułu po zapisaniu na stronie wygląda on inaczej niż w edytorze. Poniższe dwie funkcje pomogą Ci ten problem zniwelować.

Zmiana szerokości podglądu na pełnym ekranie

Funkcję wklejamy do pliku functions.php, który powinien znajdować się w katalogu naszej templatki. Za jej pomocą ograniczymy szerokość obszaru do edycji tekstu do 1000px. Wartość (w tym przykładzie 1000) oczywiście możemy dowolnie modyfikować, tak aby ta wartość odzwierciedlała szerokość naszej kolumny z artykułem.

[php]
add_action( ‚after_setup_theme’, ‚wptuts_theme_setup’ );
function wptuts_theme_setup() {
set_user_setting( ‚dfw_width’, 1000 );
}
[/php]

Dodanie stylów templatki

Poniższą funkcję także wklejamy do pliku functions.php Za jej pomocą możemy wczytać plik lub kilka plików, w których znajdą się style templatki.

[php]
add_action( ‚after_setup_theme’, ‚wptuts_theme_setup’ );
function wptuts_theme_setup() {
// /wp-content/themes/theme-name/css/my-first-style.css
add_editor_style( array( ‚css/my-first-style.css’, ‚css/my-second-style.css’ ) );
}
[/php]