WordPress Quick Tip – Automatyczna aktywacja pluginów

Krzysztof Furtak Wordpress Quick Tips 1 Comment

Pluginy mogą zostać aktywowane automatycznie w pliku wp-config.php Jeśli taka opcja jest Ci potrzebna, skopiuj poniższy kod i wklej go na końcu pliku. W tablicy $puginsToActiv (linia 5) wymieniamy nazwy pluginów, które mają zostać automatycznie aktywowane.

[php]

<?php
// pobieramy już aktywowane pluginy
$plugins = get_option(‚active_plugins’);
if($plugins){
$puginsToActiv = array(‚Plugin1’, ‚Plugin2’, ‚Plugin3’);
foreach ($puginsTostActiv as $plugin){
if (!in_array($plugin, $plugins)) {
array_push($plugins,$plugin);
update_option(‚active_plugins’,$plugins);
}
}
}
?>

[/php]

[divider_top]