Atrybut download w HTML5

Krzysztof Furtak HTML Leave a Comment

Wraz z nadejściem HTML5 nastąpiła mała rewolucja w podejściu do stron internetowych. Zawdzięczamy to tym wszystkim „zabawkom”, które dostaliśmy do rąk. Oprócz tych dużych, które w połączeniu z JavaScript’em dają nam masę możliwości, dostaliśmy także mniejsze. I o jednej z takich mniejszych rzeczy chcę dziś napisać.