SCSS proste nakładanie gradientów

Krzysztof Furtak Code Snippets 2 Comments

Bądźmy szczerzy … nakładanie gradientów w CSS’ie nie jest proste i przyjemne. Nie dość, że trzeba pamiętać o prefiksach, to jeszcze poszczególne prefiksy mają różną konstrukcję. Jeśli używasz w projekcie SASS’ów, możesz w znacznym stopniu ułatwić sobie prace!

Poniżej znajdziesz snipet kodu, który wystarczy wkleić do swojego projektu i zacząć go używać. Autorem kodu jest Chris Eppstein, twórca Compass‚a.

Dzięki temu snipetowi za pomocą jednej linijki możesz dodawać gradienty:

  • używając różnych jednostek miar
  • definiując dowolną liczbę kolorów
  • nie martwiąc się o prefixy
  • oraz nie martwiąc się o różną składnię prefiksów
@function convert-angle($value, $unit) {
$convertable-units: deg grad turn rad;
$conversion-factors: 1 (10grad/9deg) (1turn/360deg) (3.1415926rad/180deg);
@if index($convertable-units, unit($value)) and index($convertable-units, $unit) {
@return $value
/ nth($conversion-factors, index($convertable-units, unit($value)))
* nth($conversion-factors, index($convertable-units, $unit));
}

@warn "Cannot convert `#{unit($value)}` to `#{$unit}`.";
}

@function is-direction($value) {
$is-direction: index((to top, to top right, to right top, to right, to bottom right, to right bottom, to bottom, to bottom left, to left bottom, to left, to left top, to top left), $value);
$is-angle: type-of($value) == 'number' and index('deg' 'grad' 'turn' 'rad', unit($value));

@return $is-direction or $is-angle;
}

@function legacy-direction($value) {
@if is-direction($value) == false {
@warn "Cannot convert `#{$value}` to legacy syntax because it doesn't seem to be an angle or a direction";
}

$conversion-map: (
to top : bottom,
to top right : bottom left,
to right top : left bottom,
to right : left,
to bottom right : top left,
to right bottom : left top,
to bottom : top,
to bottom left : top right,
to left bottom : right top,
to left : right,
to left top : right bottom,
to top left : bottom right
);

@if map-has-key($conversion-map, $value) {
@return map-get($conversion-map, $value);
}

@return 90deg - convert-angle($value, 'deg');
}

@mixin linear-gradient($direction, $color-stops...) {
@if is-direction($direction) == false {
$color-stops: ($direction, $color-stops);
$direction: 180deg;
}

background: nth(nth($color-stops, 1), 1);
background: -webkit-linear-gradient(legacy-direction($direction), $color-stops);
background: linear-gradient($direction, $color-stops);
}

// Tests
.gradient-test-1 {
@include linear-gradient(#31B7D7, #EDAC7D);
}

.gradient-test-2 {
@include linear-gradient(to right, #E47D7D 0%, #C195D3 50%, #4FB4E8 100%);
}

.gradient-test-3 {
@include linear-gradient(42deg, #B58234 0%, #D2B545 50%, #D7C04D 50.01%, #FFFFFF 100%);
}

Tutaj znajdziesz demo i możesz się trochę pobawić 😉

See the Pen XJEjBY by Krzysztof Furtak (@KrzysiekF) on CodePen.0