KKProgressbar2 version 2.0.3 – work already started

Krzysztof Furtak Bez kategorii Leave a Comment

  • NEW : Settings – Project with tasks – default expanded / collapsed
  • NEW : List of projects – the general progressbar
  • NEW : Marking a task as completed
  • CHANGE : Update the tooltip library

Expected date publication of the plugin: 05-03-2012

  • NEW : Ustawienia – Projekt z zadaniami – domyślnie rozwinięty/zwinięty
  • NEW : Lista projektów – ogólny pasek postępu
  • NEW : Oznaczenie zadania jako zakończone
  • CHANGE : Aktualizacja biblioteki tooltipa

Przewidywana data zakończenia prac nad pluginem: 05-03-2012

[rule_top]