8 nowości w ECMAScript 2022 (ES13), o których powinieneś wiedzieć

17.08.2022

Przed nami kolejna wersja naszego ulubionego języka programowania. Piszę oczywiście o JavaScript 😉 Aktualna wersja zatytułowana ECMAScript 2022 (ES13) dostarczyła nam kilku naprawdę fajnych i przydatnych rzeczy. To lecimy …

1. Deklaracja pól klas

Do tej pory jeśli chcieliśmy zdefiniować pole klasy, mogliśmy to zrobić tylko poprzez konstruktor. Czyli …

class Cat {
  constructor() {
    this.name = 'Szarek';
    this.age = 1;
  }
}

w ES13 możemy to zrobić w bardziej intuicyjny sposób. Możemy więc napisać:

class Cat {
  name = 'Szarek';
  age = 1;
}

2. Prywatne metody i pola klasy

W JavaScript przy posługiwaniu się klasami nie mieliśmy możliwości tworzenia prywatnych pól klas ani prywatnych metod. Można było stosować konwencję, która mówiła, że prywatne “rzeczy” wyróżniamy przedrostkiem _. Wyglądało to w ten sposób:

class Cat {
  _name = 'Szarek';
  _age = 1;
  
  _getName() {
    return this._name;
  }
}

Jednak w zachowaniu kodu nie miało to żadnego odzwierciedlenia. Więc jeśli spróbowaliśmy pobrać wartość bezpośrednio z pola klasy:

const cat = new Cat();
console.log(cat._name); // -> 'Szarek'

… dostaliśmy bez problemu wartość pola. Z pomocą śpieszy nam oczywiście ECMAScript 2022 🙂 Wprowadza ona prywatne pola klas oraz prywatne metody!

Prywatne metody oraz prywatne pola klas definiujemy od tej wersji za pomocą przedrostka # Czyli nasz kod wyglądałby w ten sposób:

class Cat {
  #name = 'Szarek';
  #age = 1;
  
  #getName() {
    return this.#name;
  }
  
  getAge() {
    return this.#age;
  }
}

I teraz jeśli próbujemy się dostać do prywatnego pola klasy:

console.log(cat.#name); // -> SyntaxError: Private name #name is not defined.

do metody prywatnej:

console.log(cat.getName()); // -> TypeError: cat.getName is not a function

no i do metody publicznej:

console.log(cat.getAge()); // -> 1 

… tak jak byśmy tego oczekiwali, dostajemy wartość.

3. Operator await w najwyższym scope'ie

Temat dotyczy kombinacji operatorów async - await. Jeśli jeszcze nie do końca kojarzysz temat to zapraszam do mojego materiału na YT, w którym wyjaśniam “z czym to się je” 😉

W skrócie - operatora await nie mogliśmy używać poza funkcją oznaczoną operatorem async. Więc taki zapis generował błąd:

const waitPrmise = () => {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(() => {
      resolve('RESOLVE!');
    }, 5000);
  });
};

await waitPrmise(); // -> // SyntaxError: await is only valid in async functions

Nowa wersja, znosi takie ograniczenie i przykład powyżej będzie w niej działał poprawnie.

4. Statyczne pola klas oraz statyczne prywatne metody

Od wersji ES13 możemy definiować statyczne prywatne pola klas oraz statyczne prywatne metody klas. Statyczne metody mają dostęp do innych statycznych (prywatnych i publicznych) metod poprzez this.

class Pet {
  static #count = 0;

  static getCount() {
    return this.#count;
  }
  constructor() {
    this.constructor.#incrementCount();
  }
  static #incrementCount() {
    this.#count++;
  }
}

const pet1 = new Pet();
const ppet2 = new Pet();

console.log(Pet.getCount()); // -> 2

5. Statyczne bloki klas

ECMSScript 2022 pozwala nam definiować stateczne bloki kodu wewnątrz klasy. Deklarujemy je za pomocą: static {}. Statyczne bloki kodu są wykonywane tylko raz podczas inicjalizacji klasy.

Klasa może posiadać dowolną ilość statycznych bloków kodu. Bloki te będą wykonywane zgodnie z kolejnością ich deklaracji.

class Pet {
  static count = 0;

  static {
    this.count++;
  }

  static {
    this.count++;
  }
}

console.log(Pet.count); // -> 2

6. Metoda at() dla tablic, stringów oraz obiektów TypedArray

OK teraz trochę o tablicach. Jeśli chcemy pobrać element z tablicy o konkretnym indeksie to z reguły używamy w tym celu nawiasów kwadratowych [], w ten sposób:

const letters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
console.log(letters[2]); // -> c

Pamiętamy, że indeksy zaczynają się od 0 😉 Jeżeli chcemy pobrać ostatni element tablicy, to musimy zrobić takie fiku-miku:

console.log(letters[letters.length - 1]); // -> e

letters.lenght zwróci nam długość tablicy 5 i od tego odejmujemy 1, żeby zgodził się indeks.

Dzięki nowej metodzie at() możemy wyciągać wartości z tablic w bardziej naturalny sposób.

console.log(letters.at(0)); // -> a
console.log(letters.at(1)); // -> b
console.log(letters.at(-1)); // -> e
console.log(letters.at(-2)); // -> d

Jak widzisz pobieranie ostatniego elementu tablicy zostało uproszczone. Wystarczy, że do metody przekażemy ujemną liczbę, a pozycje będą brane od końca tablicy.

Metoda at() oprócz tablic została dodana także do string‘ów oraz tablic typu TypedArray.

7. Metoda Object.hasOwn()

Kto wie jak sprawdzić czy klasa posiada jakieś pole? 😉 Możemy to zrobić używając metody hasOwnProperty w ten sposób:

class Cat {
  name = 'Szarek';
}

const cat = new Cat();

cat.hasOwnProperty('name'); // -> true
cat.hasOwnProperty('age'); // -> false

Problem polega na tym, że tą metodę można w bardzo prosty sposób nadpisać i kompletnie zmienić jej logikę, więc nie powinniśmy takiego rozwiązania stosować w naszym kodzie.

Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z metody call na prototypie: Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, propertyKey) i tutaj jesteśmy już bardziej bezpieczni.

Jednak w najnowszej wersji JavaScript pojawiło się lepsze i bardziej eleganckie rozwiązanie. Dostaliśmy do dyspozycji metodę Object.hasOwn(), która wykonuje taką samą pracę jak Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, propertyKey).

class Cat {
  name = 'Szarek';
}

const cat = new Cat();

Object.hasOwn(cat, 'name'); // -> true
Object.hasOwn(cat, 'age'); // -> false

8. Metody findLast oraz findLastIndex

Znasz metody find oraz findIndex? Jeśli nie to w szczegółach możesz posłuchać o nich w moim materiale o nowościach z ES6.

Teraz dostaliśmy do kolekcji dwie nowe metody tego typu, czyli findLast i findLastIndex. Działają one tak samo, ale zwracają co innego:

const letters = [
  { value: 'a' },
  { value: 'b' },
  { value: 'c' },
  { value: 'b' },
  { value: 'd' },
];

letters.findLast((element) => element.value === 'b'); // -> { value: 'b' }
letters.findLastIndex((element) => element.value === 'b'); // -> 3

W odróżnieniu od find i findIndex, nowe metody szukają od końca tablicy. Więc znajdą ostatni pasujący element.

Metoda findLast zwróci znaleziony element, natomiast metoda findLastIndex zwróci indeks znalezionego elementu.

Dzięki wielkie, że odwiedziłeś moją stronę! 😊 Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie przydatny.

Pozdrawiam,
Krzysiek


© 2022, Code with ❤️ by Krzysztof Furtak